เปิดเวบเมื่อ 14/10/2552
ปรับปรุงเวบเมื่อ 26/03/2559
ผู้ชมทั้งหมด
สินค้าทั้งหมด 524บริษัท เพาเวอร์พลัส ซัพพลาย จำกัด
989/118  ถ.มาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์
: 02-4089084-5
แฟกซ์: 02-4089085 Exp.16
มือถือ: O98-5629566
Email
:info@P0WER1999.com
            :
sales@P0WER1999.com
Line id:power1999.com

Line
id
:@powerplus
รายละเอียดสินค้า/บริการ
สินค้า/บริการ >> MITSUBISHI PLC. >> MOTION CONTROL >> MITSUBISHI PLC Q Series

MITSUBISHI PLC Q Series - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่
MITSUBISHI PLC Q Series


  Tell a Friend
MITSUBISHI PLC Q Series - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

MITSUBISHI PLC Q Series - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

MITSUBISHI PLC Q Series - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

MITSUBISHI PLC Q Series - คลิกที่นี่เพื่อดูรูปภาพใหญ่

MITSUBISHI PLC Q Series

รหัสสินค้า: 000054
call
รายละเอียด:

Q Series สืบทอดคุณสมบัติที่ดีมาจาก Melsec A และ QnA Series ในส่วนของระบบควบคุมอัตโนมัติที่ดียิ่งขึ้น ลักษณะพิเศษของ Q Series คือมีการรวมระบบควบคุมอัตโนมัติทั้ง 4 ประเภทเข้าด้วยกัน ได้แก่ Sequence,motion,process และ information (PC based)

In control

Modern manufacturers insist on fast, reliable production. This means that machine builders have to find ever-more creative ways of increasing machine performance, reducing commissioning times, and minimizing maintenance. Not an easy task.

One way of achieving these goals is the increased use of servo and motion technology. Mitsubishi Electric leads the way here with innovative servo drives featuring advanced auto tuning, meaning that they practically configure themselves.

To control these servo systems as well as those made by other manufacturers, System Q offers solutions ranging from individual motion/positioning cards to advanced motion CPUs capable of synchronised operation across many axes.

In control

Product range – System Q PC and C Controller CPU overview

TypeBasic PLCAdvanced PLC
Model range Q00J – Q01 Q02 – Q25H
Total Inputs/Outputs 256 – 1024 / 2048 4096/8192
Memory Capacity 58 – 94 kB 32 MB
Program memory 8k steps – 14k steps 28k steps – 252k steps
Program cycle period per logical instruction 0,20 – 0,1 μs 79 – 34ns
Multi CPU capability (Max. 4 CPUs) Yes on Q00CPU and Q01CPU Yes – up to 4 per system

Product range – Motion CPU overview

TypeBasic Motion ControllerAdvanced Motion Controller
CPU Type Motion Controller
Model Q172HCPU Q173HCPU
Control axes options 8 32 (up to 96 axes when 3 CPUs are used in one system)
Total Inputs/Outputs 4096/8192
Number of positioning data items 3200 positioning points
Program memory 14kB PLC program, 543kB total servo positioning program
Processor speed/cycle time 0.4ms cycle time (SV13)
Multi CPU capability Yes – up to 3 Motion CPUs per 4 CPU system

 Product range – Process CPU overview

CPU TypeProcess CPURedundant CPU
Model Q12PHCPU Q25PHCPU Q12PRHCPU Q25PRHCPU
Total Inputs/Outputs 4096/8192
Memory Capacity 32 MB
Program memory 124k steps 252k steps 124k steps 252k steps
Program cycle period per logical instruction 34ns
Multi CPU capability (Max. 4 CPUs) Yes – up to 4 per system No

Product range – System Q PC and C Controller CPU overview

CPU TypePCC Controller
Model PPC-CPU852(MS)-512 Q06CCPU
Total Inputs/Outputs 4096/8192
Memory Capacity Use of storage cards means data and programs can be stored for later retrieval
Program memory 512MB (main) / 2MB (cache) 32MB (main) / 128kB battery backed
Processor speed/cycle time Intel Celeron M 600MHz RISC processor is 236MHz
Multi CPU capability (Max. 4 CPUs) Yes – one per system Yes

 

System Q’s unique design allows users to select and use different combinations of CPUs from the same platform. For example, motion CPUs can be employed independently or in tandem with PLC, PC or process CPUs.

Thanks to the dedicated motion control network SSCNETIII, each motion CPU can connect up to 32 servo axes. In addition, three motion CPUs can be used in a single System Q solution to bring advanced motion control to 96 axes

For users who do not need a full motion controller, System Q offers over 12 individual control cards. Each type of special function card is available in a range of 1, 2, 4 or 8 control axes; control methods include open collector and differential output, as well, of course, as the SSCNetIII. Also available are standard, general purpose, pulse train output cards, and high-speed counter cards.

Given this wide range of motion CPUs and dedicated control cards, it is easy to see how System Q can be customized to work with almost any servo manufacturer’s products, as well as being totally optimized for use with Mitsubishi Electric’s own advanced servo solutions.

Networking: Speed and reliability

SSCNet is a dedicated motion controller network developed by Mitsubishi Electric. It offers many advantages for fast, secure communications between up to 96 servo systems and their host controller.

The latest version is SSCNETIII, a powerful third-generation product. It enables high-speed, full duplex, transfer rates of up to 50MB/s as well as guaranteed network system cycle times of 0.44ms. This extends to all 96 axes, making sure that user applications are really synchronised over all active servo drives.

The use of fibre-optic cabling is a great benefit to all users as it eliminates any concerns about stray electrical noise corrupting the high-speed communication process. This means SSCNETIII users enjoy greater reliability and flexibility since the fibre-optic cables can be placed wherever they’re needed – even alongside large electrical motors.

Product range – Motion CPU overview

TypeBasic Motion ControllerAdvanced Motion Controller
CPU Type Motion Controller
Model Q172HCPU Q173HCPU
Control axes options 8 32 (up to 96 axes when 3 CPUs are used in one system)
Total Inputs/Outputs 4096/8192
Number of positioning data items 3200 positioning points
Program memory 14kB PLC program, 543kB total servo positioning program
Processor speed/cycle time 0.4ms cycle time (SV13)
Multi CPU capability Yes – up to 3 Motion CPUs per 4 CPU system